Search
English
All Categories
  Menu Close

  Peg Puzzles

  Овие сложувалки со дршки се изработени со многу внимание и љубов кон децата. Тие го поттикнуваат развојот на многу вештини:

  Дршката на секое парче од сложувалката го поттикнува развојот на рефлексот за фаќање и фината моторика. Тоа е важна основа за правилното држење на молив и други средства за пишување во предучилишната возраст.

  Детето стекнува знаења за различни области на светот околу себе: бои, форми, бројки, букви, домашни и диви животни, транспортни средства.

  Барањето и поставувањето на конкретната форма на правилното место, го учи детето како да наоѓа решенија и да решава проблеми.

  Неопходноста од истовремено дејство на очите и на рацете ја усовршува координацијата помеѓу нив и ја подобрува концентрацијата на детето.